Pustý Hrádek

Ke zřícenině Pustého hrádku se pojí spousta strašidelných pověstí. Není divu - je opravdu pustý a místo má zvláštní atmosféru. Je z něj ale jeden z nejkrásnějších - a méně známých - pohledů na hrad Kašperk. Rozhodně stojí za návštěvu.
Náš tip: nejlépe se na něj dostanete, když spojíte prohlídku hradu Kašperk se "zacházkou" na Pustý hrádek. Cesta na něj je značená od rozcestníku před hradem Kašperk,kde se téměř u samotného hradu dělí cesta na tu, která Vás zavede k hradní bráně - a cestu doleva vedoucí na Pustý hrádek - odtud jste tam za malou chvilku. Nezapomeňte si fotoaparát - litovali byste!

Kdy byl Pustý hrádek založen, o tom badatelé vedou spory. Neví se ani, byl-li to vůbec samostatný hrad. S největší pravděpodobností se jedná o předsunuté opevnění hradu Kašperk. I když z hrádku zbylo dnes jen kamení, kvůli krásnému výhledu se určitě vyplatí zříceninu navštívit. Hrádek snad vznikl v době, kdy hrad držel významný český rod Šternberků ze Šternberka. Zdeněk ze Šternberka zorganizoval v roce 1465 odbojné seskupení usilující o sesazení Jiříka z Poděbrad z českého trůnu. Tehdy byl do tohoto odboje zapleten i Kašperk. Posádka proto očekávala návštěvu královského vojska. V této době tedy možná spatřil světlo světa i Pustý hrádek. Jisté to ale není, jiní badatelé kladou narození pevnůstky až do doby, kdy byli zástavními pány hradu pánové ze Švamberka.

Pustý hrádek, ještě když byl nový a zachovalý, měl podobu velké pětiboké věže. Cesta, která pod ním na okraji severní stráně ústila do sedla a odtud stoupala k první hradní bráně, byla po celé délce i se vstupní částí hradu přímo pod kontrolou tohoto opevnění. Dnes tu na vás čeká jen hromada kamení.

Jak to bylo se zkázou hrádku?
K zániku hrádku se váže legenda. Na hrádku žilo pět rytířů. Jednoho dne jeden z nich sledoval z věže zvláštní podívanou. V lese se honilo pět jelenů a pět srnců kolem dokola. Vybíhali zběsile proti sobě a pak opět zděšeně ustupovali. Jeden z jelenů se parožím zapletl do větví stromů a nemohl se vyprostit. Jeho druzi jej opustili a prchli. Rytíř přispěchal dolů a bez námahy jelena skolil. Zvíře kleslo k zemi, ale z rány se hned vylíhnul ďábel a posypal rytíře čímsi žhavým. Ten se okamžitě proměnil v čerta a zmizel spolu s tím prvním. Ještě tentýž den v noci vniklo do ložnice zbylých rytířů strašidlo s kosou a chtělo je zabít. Stateční muži se chopili mečů a chtěli se bránit. V ten okamžik se jim ale pod nohama začala bortit podlaha, hrad se s rachotem zřítil a všechno živé pohřbil ve svých troskách. Od té doby bylo nejlepší se tomuto místo vyhnout.

Jednou tudy prý šel jeden sedlák, pojednou uslyšel překrásný sladký zpěv. Bylo sice již k večeru, sedlákovi ale zvědavost nedala, šel po hlase a našel vyhloubený balvan. V prohlubni leželo krásné dítě. Když se k němu naklonil, začalo ho, byť to bylo nemluvně, prosit, aby je vzal a donesl do Vlčí rokle. Sedlákovi to bylo podezřelé. Marně ho dítě prosilo, raději se otočil a utíkal domů. Večer vyprávěl přátelům, co se mu přihodilo, a domluvili se, že se druhý den půjdou podívat, co se s dítětem stalo. Ten podivný balvan skutečně našli, ale v jeho prohlubni leželo jen několik černých uhlíků. Sedlák je začal opatrně prohrabovat, a tu se z nich ozval hlas dítěte: „Včera jsi mě nechtěl nést, dnes ponesu já tebe.“ Za několik dní nesli sedláka na hřbitov. Spadl na něj strom v lese.

Ke zřícenině Pustého hrádku se pojí spousta strašidelných pověstí. Není divu - je opravdu pustý a místo má zvláštní atmosféru. Je z něj ale jeden z nejkrásnějších - a méně známých - pohledů na hrad Kašperk. Rozhodně stojí za návštěvu.

Náš tip: nejlépe se na něj dostanete, když spojíte prohlídku hradu Kašperk se "zacházkou" na Pustý hrádek. Cesta na něj je značená od rozcestníku před hradem Kašperk,kde se téměř u samotného hradu dělí cesta na tu, která Vás zavede k hradní bráně - a cestu doleva vedoucí na Pustý hrádek - odtud jste tam za malou chvilku. Nezapomeňte si fotoaparát - litovali byste!